ASKELEET KAIKKEEN MAAILMAAN

Kristillinen seurakunta pitää huolta omista jäsenistään, mutta myös heistä, jotka eivät kuulu seurakuntaan. Seurakunnan hengellisenä tehtävänä on viestittää evankeliumin sanomaa lähelle ja kauas, jotta mahdollisimman monet voivat löytää yhteyden Jumalaan. Lisäksi seurakunta pyrkii edistämään lähimmäisten psyykkistä, sosiaalista ja ruumiillista hyvinvointia. 

Helluntaiseurakunnassa haluamme tarjota mahdollisuuden ihmisten palvelemiseen Jumalan antamilla lahjoilla. Seurakunta voi saada paljon hyvää aikaan, ja helluntaiseurakunnat ovatkin tunnettuja aktiivisesta vapaaehtoistyöstä. Ketään ei kuitenkaan pakoteta mihinkään, vaan jokainen saa toimia oman elämäntilanteensa ja voimavarojensa mukaisesti. 

Lisää yhteydestä: