Turvatakuut

23.06.2022


Pääsiäisen tapahtumien jälkeen opetuslapset olivat tulleet vakuuttuneiksi Jeesuksen ylösnousemuksesta, kun olivat saaneet kohdata hänet useasti menneiden 40 päivän aikana.  Kun Jeesus oli otettu taivaaseen, he saattoivat kokea itsensä hiukan yksinäisiksi ja orvoiksi. Olivathan he olleet Jeesuksen seurassa jo yli 3 vuoden ajan.

Jeesus oli antanut heille kuitenkin jo hyvissä ajoin "turvatakuut", jollaisia monet täällä Suomessakin tuntuvat kaipailevan tämän Natoon liittymisen yhteydessä. Jeesus oli sanonut jo aiemmin opetuslapsilleen , että "En minä jätä teitä orvoiksi vaan tulen teidän luoksenne"( Joh 14:18).

Sen hän sanoi tapahtuvan Pyhän Hengen kautta, jonka hän heille lähettää mentyään taivaaseen. Ja näin tapahtuikin sitten helluntaipäivänä.

Pyhän Hengen täyteys toikin opetuslapsille suuren varmuuden ja rohkeuden heidän hengelliseen elämäänsä. He saivat konkreettisella tavalla kokea, että Jeesus on heidän kanssansa joka päivä. He saivat myös voiman sen tehtävän suorittamiseen, jonka Hän oli heille lähetyskäskyssä antanut, evankeliumin julistamisen kaikille kansoille. Tuo työ ei tullut vielä heidän aikanaan kuitenkaan kokonaan suoritettua vaan jatkuu yhä edelleen.

Tuo aika helatorstain ja helluntain välillä oli tuon Jeesuksen antaman lupauksen toteutumisen odottamista. Ehkäpä sitä voisi kutsua tämän päivän termein jonkinlaiseksi "harmaaksi ajaksi". Tuon ajan he käyttivät yhdessä rukoillen Jeesuksen äidin, veljien ja muiden opetuslasten kanssa. Heidän odotuksensa ei ollut turha vaan tuo lupaus täyttyi helluntaipäivänä, kun heidät kaikki täytettiin Pyhällä Hengellä. Meidänkin suuri etuoikeutemme on tänäänkin siinä, kun saamme lähestyä Jumalaa rukoillen kiitoksen kanssa olipa tarpeemme sitten millaiset tahansa.

Raamatun sanan rohkaisemana uskallan sanoa, että Jeesuksen tuntemisen kautta meille on tarjolla parhaimmat mahdolliset "turvatakuut" niin tätä aikaa kuin iankaikkisuuttakin ajatellen. Näinhän Pietarinkin totesi Jeesuksesta, tuon helluntaipäivän tapahtumien jälkeen, sanoessaan: "Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla" (Apt 4:12).

Kannattaa siis tarkemmin tutustua tuohon hänen meille hyväksyttäväksi jättämäänsä sopimukseen, josta saat lisätietoa raamatun sanasta.

Erkki Lehtonen

Pastori, Juvan helluntaiseurakunta